Pokerstrategier.se: Strategier fr dig som spelar poker
Pokerstrategier

Inom pokern finns det tv� olika delar man borde l�ra sig f�r att bli en vinnande spelare. Den f�rsta delen �r att man m�ste l�ra sig att ta en f�rlust, man l�r sig hela tiden nya saker p� sina misstag. Att vinna direkt fr�n b�rjan �r det f� spelare som g�r. Det kan ta en l�ng tid innan du k�nner dig bekv�m med ditt spel och �nd� har du fortfarande massor att l�ra dig. Men det �r inget ovanligt fenomen, i princip alla spelare har l�rt sig spelet genom att f�rlora pengar p� felaktiga beslut. Efter att ha tagit flera s�dana kommer du att l�ra dig att undvika dem. Givetvis s� finns det �ven spelare som v�grar l�ra sig av sina misstag. Det viktigaste du m�ste f�rst� d� det g�ller poker �r att du m�ste f�rlora f�r att f�rst� hur du ska vinna.

Den andra delen �r att det inte finns n�gra absoluta sanningar d� det g�ller pokerstrategier. En del fungerar utm�rkt mot en del spelare, medan de misslyckas totalt mot andra. Med det menar vi att pokerstrategi inte handlar om att l�ra sig r�tt formel, utan det handlar om att anpassa sin strategi efter situation och motst�ndare.

H�r kommer det att grundl�ggas lite om olika pokerstrategier man kan anv�nda sig av, vad g�ller starth�nder preflop, strategier f�r att satsa, bluffa, fixed limit och �ven no limit. En viktig strategi �r att man s�ker sig efter bord d�r motst�ndarna passar dig b�st, �r du en shorthand spelare eller kanske longhand osv.

V�lj r�tt bord

Hitta ett gynnsamt bord att spela poker vid. �r motst�ndet f�r starkt kommer du helt s�kert f�rlora i l�ngden och du b�r d�rf�r undvika det. Bra spel g�r att hitta i pokerrummens lobby vanligtvis. N�got du b�r leta efter �r bord d�r cirka 30 procent av spelarna ser floppen i genomsnitt. Undvik bord d�r spelet �r tight/aggressivt. Det �r generellt sett sv�rt att g� med vinst under dessa f�rh�llanden. Ett annat tacksamt bord du ska s�ka dig efter �r om du ser en spelare som �r v�ldigt tiltad. Han �r troligtvis v�ldigt frustrerad av exempelvis ett bad beat. Spelaren �r ovanligt loose och aggressiv vid bordet. N�r en spelare agerar p� detta s�ttet �r det oftast l�tta pengar att vinna. Det du beh�ver g�ra �r att v�nta in en bra hand och sedan reraisa spelaren ganska h�rt. Han kommer f�rmodligen att syna i hopp om att tr�ffa sin underl�gsna hand. Detta g�ller allts� vid pokerspel online. N�r det g�ller live s� �r det inte s� l�tt att h�lla koll p� bord men du kan alltid s�tta dig p� v�ntelistan f�r ett speciellt bord om du ser n�got som verkar vara intressant.

Strategier f�r starth�nder

En sak man ska t�nka p� �r att v�rdet p� h�nderna �r relativa. En hand kan vara bra i en situation men totalt v�rdel�s i en annan. Exempelvis om det har varit betting, raise, re-raise och n�gon som callar re-raisen. D� ska man folda allt annat �n AA, KK, QQ och JJ. Kom ih�g att det �r relativt, s� f�rs�k alltid att gissa vad din motspelare har och g�r sedan bed�mningen om du har en bra starthand innan du involverar dig i en pott. �r man nu nyb�rjare �r det b�st att undvika marginella h�nder d� man ofta f�r gissa sig fram, vilket g�r en s�rbar. Om man aldrig spelat no limit tidigare �r det b�st att enbart spela par som AA-22, och h�ga kort med bra till�gg som AK och AQ. Med de starth�nderna hamnar man s�llan i sv�ra situationer men kan �nd� vinna stora potter. Det kr�ver dock disciplin att spela dessa h�nder d� man inte �r inblandad i s�rskilt m�nga potter. Att spela efter den h�r strategin kommer att ge dig tid att studera spelet och att observera dina motspelare.

�r det annorlunda n�r man spelar fixed limit?

N�r man spelar fixed limit �r det lite annorlunda, det blir oftast fler spelare i potten j�mf�rt med no limit. Har du en bra starthand �r det sv�rt att f� den och h�lla sig hela v�gen eftersom du inte kan beta ut dina motst�ndare p� samma s�tt som i no limit. N�gra faktorer som �r bra att st�lla sig innan man spelar handen:

 1. Vilken �r din position?
 2. Hur �r spelet vid bordet?
 3. Hur m�nga spelare sitter vid bordet?
 4. �r potten raisad, i s� fall fr�n vem och vilken position?
 5. Hur m�nga spelare �r redan inblandade i potten n�r det �r din tur?

�r det flera spelare som �r inblandade i potten n�r det �r din tur har du b�ttre sk�l att spela s�mre h�nder, beroende p� pottoddsen. Exempelvis h�nder som 10 9 i samma f�rg kan bli bra drag och resultera i stora vinster. Svagare h�nder �kar i v�rde desto fler spelare som �r i pottolika pokerstilarna

Dessa olika spelstilar �r givetvis inte de enda som finns. M�nga spelare anv�nder kombinationer av dessa och andra spelare har stilar som ingen kan beskriva. En stor del av framg�ng i online poker �r att hitta en vinnande stil som �r sv�rl�st och jobbig f�r motst�ndaren. H�r finns ytterligare exempel p� strategier som man kan namnge:

 • Tight-Aggressiv
  Den typen av spelare vet n�r han ska agera och vilka h�nder som passar situationen. Han f�rst�r ocks� att check-raise efter floppen kan vara ett smart alternativ f�r att f� se riverkortet f�r halva priset, detta n�r han har en hand med de r�tta oddsen osv. Detta �r den spelartyp som vanligtvis har de b�sta f�rdigheterna f�r poker och som f�rhoppningsvis �r den spelartyp du vill bli. Den typen av spelstil g�r att spela n�stan �verallt generellt men p� ett shorthand bord fungerar denna strategi b�st. Du kan upplevas som ganska tight men n�r du v�l spelar en hand s� observerar ofta dina motst�ndare det.
 • Tight-Passiv
  Denna spelare spelar endast de starkaste h�nder, men har normalt inte kunskap nog att maximera sina f�rtj�nster eller att bli farlig vid bordet. Spelaren �r ofta v�ldigt l�ttl�st
 • Lose-Aggressiv
  Denna spelare spelar egentligen vilken starthand som helst. Men, det stora problemet �r att han h�jer ofta och till och med h�jer igen tills riverkortet. Det �r sv�rt att avg�ra om han har en bra hand eller inte, och var g�ng du m�ter denna spelartyp, s� kan det st� dig dyrt. Detta �r en strategi som �r ganska sv�r att spela i alla l�gen. Har du fler spelare i potten s� �kar risken att du f�r syn av n�gon till slut. Du beh�ver �ven lite tur med korten f�r att vinna eftersom dina motst�ndare snabbt inser att du �r lose och aggressiv, f�r de en bra hand s� sl�pper dom inte den. Man kan ju fr�ga sig hur l�nge den spelstrategin h�ller sig. N�r du spelar heads up (en mot en) s� kan det vara en bra strategi. Det blir jobbigt f�r motst�ndaren eftersom han aldrig vet vad du har.
 • Lose-Passiv
  Spelar n�stan varje starthand och spelar ofta efter floppen, �ven om korten inte �r bra nog. Denna spelare ger inte bara bort sina pengar i l�nga loppet, han �r ocks� mycket f�ruts�gbar och denna kombination g�r honom till den svagaste spelartypen. Det �r inte v�rt att bluffa, han synar i de flesta l�gen.

Bluffstrategier

F�r att kunna bli en framg�ngsrik pokerspelare s� m�ste du givetvis anv�nda dig av bluffning vid olika tillf�llen. F�r att vara sv�rl�st b�r du hela tiden vara aktiv i spelet. Du f�r heller inte s� pass bra kort att du kan vinna varje hand du spelar. Genom att vara skicklig p� att bluffa s� blir du en sv�rl�st och jobbig spelare f�r dina motst�ndare. N�r man bluffar s� �r tanken med det hela att det ska se ut som om du har en stark hand, s� en bluff b�r �se� likadan ut som en bet n�r du har n�got.

 • Bluffa p� floppen
  Ett bra tillf�lle att bluffa p� floppen �r om du raisade preflop. L�t s�ga att du raisade preflop med QJ. Det �r heads-up och floppen �r K67. Din motspelare checkar till dig. I detta l�get b�r du beta! Du har inget men det har din motspelare f�rhoppningsvis inte heller. Det �r bara att f�rs�ka bluffa till dig potten.
 • Semibluffa
  Detta betyder att du betar n�r du inte har f�tt n�gon bra hand �n, men du har ett starkt drag. Exempelvis, beta ett f�rgdrag anses som att semibluffa. Du har inte bara en bra chans att tr�ffa f�rgen, du har ocks� en bra m�jlighet att stj�la potten. Att semibluffa �r bara effektivt p� h�gre niv�er, eftersom spelare p� de l�gre niv�erna callar ditt bet med n�stan vad som helst.
 • �vriga bluffar
  Dessa fungerar inte s�rskilt bra om du spelar limit, men det kan g� ibland. Till exempel om floppen checkas och det kommer ett h�gt kort som t.ex Q kan du f�rs�ka bluffa genom att beta. Dina motspelare kommer att folda om de inte tr�ffat ett drag eller har en dam. M�nga spelare callar till rivern med ess h�gt s� man m�ste vara s�ker p� sin sak om man ska bluffa p� detta s�ttet i limit. Mot dessa spelare b�r du v�rdebeta om du har n�gonting.
/

Charlie Simonsson
Pokerproffs